susverti

susverti
susver̃ti, sùsveria, sùsvėrė tr., susvérti, sùsveria, susvė́rė 1. M, Š viską pasverti: Susver̃k tavorą, tebūn gatavas J. Čia viskas sùsverta kaip reikia Jrb. Vakare sùsveria, kiek išplūki tų linų Bsg. | refl. tr.: Susìsvėriau, susipyliau [javus] į maišus Gs. Susìsveria sviesto keletą kuntelių ir bidzena turgun Ds. 2. NdŽ prk. viską detaliai apgalvoti, apsvarstyti. 3. Vkš, Pnm permetus sukabinti: Tarp tų kambarių viename buvo laikomys javai, kitame drabužiai susverti kybojo S.Dauk. Pagal sieną būdavo kartis pakabinta, an tos karties drabužiai susvertì Škn. Reikia gražiai sudėt drapanas, o ne teip susvért [ant kėdės atlošo] Rm. Į maišus supyliau apynius ir ant juostos sùsvėriau džiovinti Šts. | prk.: Vaikai žiūrėjo į šulinį, nosis ant rentinio susvėrę . | refl. tr.: Aš neturiu kur drabužių susisver̃t Pc. 4. refl. NdŽ daugeliui persilenkus per ką nukabti, persisverti. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • susverti — susver̃ti, susvérti vksm. Sùsveria produktùs ir supakúoja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • susverti — susver̃ti, susvérti vksm. Sùsveria produktùs ir supakúoja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • susvarstyti — 1. NdŽ, KŽ iter. susverti 1: Jis jau susvar̃stė linus J. Dar aš čia turėsu darbo, kol po kilogramelį [lašinius] susvarstysu Krš. Sviestą susvar̃stė taip, kaip aptieko[je] – nė kruopelio neuždėjo Vkš. Susvarsčiau vilnas kilogramais LKGIII62(Ktk).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susverdinti — 1 susver̃dinti 1. NdŽ cur. susverti 1. | refl. NdŽ. 2. NdŽ cur. susverti 3. 3. tr. NdŽ pakelti, pasverti (ppr. laužtuvu). 4. tr. Ser sujudinti, susvirinti. sverdinti; išsverdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsverti — atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsverti, àtsveria, atsvėrė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, MŽ15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsverti — išsver̃ti, ìšsveria, ìšsvėrė tr. LVI809, išsverti, ìšsveria, išsvėrė 1. N, NdŽ nustatyti svorį, pasverti. 2. pasiekti, turėti tam tikrą svorį: Nieko neišsvėrė uogos, baisiai sausos Klt. 3. svoriu išvarginti, ištempti: Du kibirus benešant, net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”